สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • 2 ตุลาคม 2561 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการยกย่องต่อการเสียสละทุ่มเทโดยการนำหลักความรู้วิชาชีพวิศวกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาในการช่วยชีวิตนักฟุตบอลเยาวชน 13 คน ที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย โดยมีนายสมชาย เมธาวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้แทนรับโล่เกียรติคุณ   ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระราม 6
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร