สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สภาวิศวกร โดย นายชูเลิศ จิตเจือจุน นายรณรงค์ กระจ่างยศ นายณัฐวุฒิ สมิทธิ์เบญพล และนายชัยวิศว์ แม้นเจริญ คณะทำงานตรวจสอบปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และผู้ชำนาญการงานโยธา ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารพาณิชย์ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ เพื่อประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้กลางดึกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร