สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสภาสถาปนิก ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สภาสถาปนิก
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร