สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สภาวิศวกร นำโดย นายชูเลิศ จิตเจือจุน นายรณรงค์ กระจ่างยศ และนายณัฐวุฒิ  สมิทธิ์เบญพล คณะทำงานตรวจสอบปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และผู้ชำนาญการงานโยธา ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารพาณิชย์ บริเวณตลาดสำเพ็ง ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 14.15 น. โดยนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธ์วงศ์ อำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร