สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกร นำโดยนายชูเลิศ จิตเจือจุน ร่วมด้วยนายรณรงค์ กระจ่างยศ นายวัฒนพงศ์  หิรัญมาลย์ และนายชัยวิศว์ แม้นเจริญ ผู้ชำนาญการด้านโยธา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุเรือพ่วงชนสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีพังถล่ม บริเวณหน้าวัดไทยาวาส ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร