สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรร่วมกับสถาปนิกจัดแถลงข่าว “แถลงผลการหารือการอบรมและทดสอบความรู้วิศวกรและสถาปนิกจีน รุ่น 2 และรุ่น 3 โครงการรถไฟความเร็วสูง” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก และพลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ กรรมการสภาสถาปนิก ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร