สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกร ร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสภาวิศวกร ผ่าน บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ลงนามโดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และคุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกรสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร