สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรร่วมกับสภาสถาปนิก จัดแถลงข่าวเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายและทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันเหตุรถยนต์ตกในอาคารจอดรถ” ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก นายวีระ ถนอมศักดิ์ อุปนายกสภาสถาปนิก คนที่สอง พร้อมด้วยนายชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้ชำนาญการพิเศษระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งการแถลงข่าวได้รับความสนใจจากสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 16 สื่อ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร