สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกร นำโดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร พร้อมด้วย นายชูเลิศ จิตเจือจุน นายรณรงค์ กระจ่างยศ นายณัฐวุฒิ สมิทธิ์เบญจพล และนายวัฒนพงษ์ หิรัญมาลย์ ผู้ชำนาญการพิเศษด้านโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารจอดรถซอยไผ่สิงโต ถนนพระราม 4 เขตและแขวงคลองเตย โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า สาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของรถยนต์ชนให้แผงกั้นพังทลาย แล้วทำรถยนต์ตกลงไป ในเบื้องต้นนี้ สภาวิศวกรคาดสาเหตุไว้ 2 ประเด็น คือ 1. พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถ และ 2. ความแข็งแรงของแผงกั้นว่าได้มาตรฐานหรือไม่

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร