สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 สภาวิศวกร นำโดยนายชูเลิศ จิตเจือจุน ร่วมด้วยนายรณรงค์ กระจ่างยศ นายณัฐวุฒิ สมิทธิ์เบญจพล นายวัฒนพงษ์ หิรัญมาลย์ คณะทำงานตรวจสอบปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของผนังอาคารเก่า ตามหนังสือเชิญจากสำนักงานเขตสาทร เนื่องจากเกิดพายุฝนกรรโชกแรงทำให้ผนังก่ออิฐได้ล้มพังลงมาบางส่วน ณ ซอยเจริญกรุง 65 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยคณะทำงานฯ จะนำผลการตรวจสอบมาพิจารณา และแจ้งสำนักงานเขตสาทรต่อไป
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร