สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 สภาวิศวกร ร่วมกับ สภาสถาปนิก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดกิจกรรมโครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน" โดยตรวจสอบสายไฟ แผงควบคุมไฟฟ้า และติดตั้งถังดับเพลิง อุปกรณ์เตือนควัน ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และสถานแรกรับหญิงธัญญพร จ.ปทุมธานี
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร