สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 สภาวิศวกร นำโดย ดร.ไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และ ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร