สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
 • เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สภาวิศวกร นำโดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ร่วมด้วย นายชูเลิศ จิตเจือจุน นายรณรงค์ กระจ่างยศ และนายณัฐวุฒิ สมิทธิ์เบญจพล ผู้ชำนาญการด้านโยธา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสนามแบดมินตัน ซึ่งเป็นอาคารสูง 2 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณซอยเรวดี 55 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เกิดพังถล่ม จากการตรวจสอบมีข้อสันนิษฐาน 3 ประเด็น ได้แก่
  1. ลมพายุรุนแรงผิดปกติ
  2. โครงสร้างช่วงยาว 8 ม. และ มีการก่อกำแพงอิฐสูง 10 ม. ทำให้มีพื้นที่รับลมมาก
  3. ระบบโครงสร้างไม่แข็งแรง เนื่องจากพบมีการเสริมเหล็กคำ้ยัน โครงสร้างหลายจุด

  อนึ่ง โครงสร้างดังกล่าว มีช่วงยาว 8 ม. เข้าข่ายเป็นวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 
  ทั้งนี้ สภาวิศวกร จะตรวจสอบแบบโครงสร้าง และตรวจสอบว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแบบหรือไม่ และจะเรียกวิศวกรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อไป

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร