สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมกับ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์จากใจ ทหารไทยกับประชาชน” บูรณาการร่วมกับ โครงการ “พลังประชารัฐ อาสาร่วมใจ ป้องกันอัคคีภัยชุมชน” โดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยให้แก่ประชาชนในชุมชน และลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ณ ชุมชนแพร่งภูธร ชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ ชุมชนแพร่งนรา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร