สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ ร่วมกับสมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย จัดการสัมมนา เรื่อง“การเตรียมความพร้อมของวิศวกรสำรวจเพื่อเข้าสู่วิศวกรวิชาชีพอาเซียน” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. โดยมีนายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ และนายวิชา จิวาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน113 คน
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร