สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

งานเสวนา “Technology Transfer- A Case Study of High Speed Train Projects” ภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “SETA 2018”

ด้วยสภาวิศวกรร่วมกับ คณะกรรมการจัดงาน SETA สภาสถาปนิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ โครงการพลังงานที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” หรือ “Sustainable Energy Technology Asia 2018” (SETA 2018) โดยมี กระทรวงพลังงาน, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงคมนาคม ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน และบริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้จัดงาน ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

 

สภาวิศวกร นำโดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ได้จัดการเสวนาภายใต้หัวข้อชื่อ “Technology Transfer- A Case Study of High Speed Train Projects” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านความร่วมมือ การสร้างมาตรฐานและใบอนุญาตวิศวกรของไทยและต่างประเทศภายใต้โครงการรถไฟความเร็วสูง ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ เวทีกลาง ภายในฮอลล์ EH 103-104 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

 

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/vLDYCW

 

และคณะผู้จัดงานฯ SETA 2018 ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติโครงการพลังงานที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561 หรือ Sustainable Energy Technology Asia 2018” (SETA 2018) ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ เวทีใหญ่ ภายในโถงนิทรรศการ EH 103-104 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีเวบไซต์ https://www.setaasia.com 

 

 

สามารถติดต่อประสานงาน ได้ที่คุณวุฒยา หนุนภักดี
โทรศัพท์ : ๐๘๗๗๙๔ ๖๔๕๕, ๐๒ ๖๔๓ ๐๗๔๔ , ๐๒ ๖๔๓ ๐๗๔๕
แฟกซ์ :  ๐๒ ๖๔๓ ๐๗๘๐อีเมลล์ : wuttaya@gat.co.th
บจ.แกท อินเตอร์เนชั่นแนล อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 24 ถนนพระราม ๙  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐


วันที่ : 08 มี.ค. 2018
อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร