COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ในการขอรับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 - 16.15 น. ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิศวกรรมให้แก่สมาชิก

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ในการขอรับใบอนุญาต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 - 16.15 น. ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น รับจำนวนจำกัด 60 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th กรุณาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562

 

สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th กรุณาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 30 ก.ย. 2019