COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาวิศวกร

การเสวนา เรื่อง “20 ปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทวิศวกรรม” วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-11.30 นาฬิกา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม  ไบเทค บางนา สมุทรปราการ

    

ด้วยสภาวิศวกรในฐานะผู้สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก “เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต” ในระหว่างวันที่  10-12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สมุทรปราการ

 

ในการนี้ สภาวิศวกรขอเชิญท่านร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “20 ปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทวิศวกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอในการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโลกในยุคที่ต้องอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-11.30 นาฬิกา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม   ไบเทค บางนา สมุทรปราการ  (ร่วมฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน รับจำนวนจำกัด 100 คน)

 

สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th ปิดรับสมัครวันที่ 7 ตุลาคม 2562 พร้อมประกาศรายชื่อเวลา 16.00 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setaasia.com 

 

 


วันที่ : 19 ก.ย. 2019