COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร หน้าหลัก >> บริการสมาชิก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาวิศวกร

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย” ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-13.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูมชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

สภาวิศวกรเห็นว่าวิศวกรไทยมีส่วนร่วมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในโครงการเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐและมาตรการปฏิบัติให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถวิศวกรรมของประเทศ จึงควรเปิดมุมมองสาธารณะด้านวิศวกรรมในโครงการเมกะโปรเจต์ภาครัฐที่มีผลต่องานวิศวกรรมก่อสร้างของไทย และรับทราบมาตรการของภาครัฐปฏิบัติให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิศวกรรมของประเทศ

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดการเสวนา เรื่อง “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย” ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 13.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร รับจำนวนจำกัด 300 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา


 

 

 

 


วันที่ : 13 ก.ย. 2019