สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

กิจกรรมรณรงค์แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร” วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (6 PDU)

สภาวิศวกรจัดกิจกรรมรณรงค์ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ภายใต้โครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร” ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอเชิญสมาชิกและวิศวกรอาสาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและลงพื้นที่ในชุมชุนใกล้เคียง | ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 04 มี.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร