สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “20 ปี สภาวิศวกรไทย ใส่ใจจรรยาบรรณ สรรค์สร้างสังคม” ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (3 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559และส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงตัวอย่างกรณีศึกษาการกระทำความผิดทางด้านจรรยาบรรณ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “20 ปี สภาวิศวกรไทย ใส่ใจจรรยาบรรณ สรรค์สร้างสังคม” ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. (บริการอาหารกลางวันฟรี) ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมการสัมมนา ในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด (รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 05 ส.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร