สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

พระราชบัญญัติโรงงาน และร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 – 16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิศวกรรมให้แก่สมาชิก

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติโรงงาน และร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 – 16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง รับจำนวนจำกัด 60 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th กรุณา ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 


วันที่ : 26 ก.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร