สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคมี วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสายน้ำผึ้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง (3 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคมี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคมี”วันอังคารที่ 6 สิงหาคม2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสายน้ำผึ้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง

 

จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 30 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695หรือ 0-2935-6697 ภายในวันศุกร์ที่  2 สิงหาคม 2562

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

หมายเหตุ  ในการสัมมนาครั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเตรียมโน้ตบุคมาในวันสัมมนาด้วยเพื่อทำ Workshop

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

1. พ.ร.บ วิศวกรและวิศวกรเอเซียน  ดร.จิระศักดิ์

2. แนะนำวิธีการเขียนผลงาน ผศ.ดร.วีรวัฒน์


วันที่ : 04 ก.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร