สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันเสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.15 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยา ถ.รัชดา กรุงเทพฯ (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา “การเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันเสาร์ 3 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.15 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยา ถ.รัชดา กรุงเทพฯ

 

จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 250 คน สนใจลงทะเบียนได้ที่  www.coe.or.th หรือแจ้งที่สายด่วนสภาวิศวกร 1303 ภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 หรือจนกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเต็ม

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

1. ระบบการต่อลงดินและป้องกันลัดวงจร อ.กิตติพงษ์

2.1 ความรู้ Battery and inverter คุณเกษียร

2.2 ความรู้เกี่ยวกับ rectifier-charger & Inverter คุณเกษียร

3.การต่อลงดินและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสถานีย่อย ดร.อรรถ

4. ระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ คุณประดิษฐ์

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 21 มิ.ย. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร