สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันเสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.15 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยา ถ.รัชดา กรุงเทพฯ (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา “การเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันเสาร์ 3 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.15 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยา ถ.รัชดา กรุงเทพฯ

 

จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 250 คน สนใจลงทะเบียนได้ที่  www.coe.or.th หรือแจ้งที่สายด่วนสภาวิศวกร 1303 ภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 หรือจนกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเต็ม

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 21 มิ.ย. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร