สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 - 16.15 น. ณ ห้องโกเมน ชั้น 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี (8 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม สำหรับผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมโยธาแก่สมาชิก

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา  07.30 - 16.15 น. ณ ห้องโกเมน ชั้น 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ในการนี้ ขอเรียนเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 250 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

1.หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร

2.การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ Geotechnical Engineering2

3.การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ

4.การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ความรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง

5.การเตรียมความพร้อมประกอบการสอบเลื่อนระดับ เป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 17 มิ.ย. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร