สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การเสวนาและประชุมกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “การปฏิรูปวิศวกรไทย” วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

สภาวิศวกร ได้กำหนดการเสวนาและประชุมกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “การปฏิรูปวิศวกรไทย” วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาและประชุมกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวน จำกัด 60 คน ภายในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามกำหนดการ

 

ในการนี้ ช่วงเวลา 13.00 – 14.30 น. จะมีการแบ่งกลุ่มในหัวข้อต่างๆ กรุณาเลือกห้องที่ประสงค์จะเข้าร่วม ดังต่อไปนี้

             ห้องที่ 1 การรับรองปริญญาฯ โดยไม่ก้าวก่ายการจัดการศึกษา (10 คน)  
             เอกสารประกอบการสัมมนา | PPT1

 

             ห้องที่ 2 การส่งเสริม พัฒนา และบริการวิชาชีพวิศวกรรม (30 คน)
             เอกสารประกอบการสัมมนา | PPT1

 

             ห้องที่ 3 การส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (10 คน)
             เอกสารประกอบการสัมมนา | PPT1 | Doc2 | Doc3

 

             ห้องที่ 4 การขยายเพิ่มเติมวิศวกรรมเฉพาะทาง (10 คน)
             เอกสารประกอบการสัมมนา | PPT1

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดเสวนา


วันที่ : 12 มิ.ย. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร