สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 - 16.15 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น (8 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม สำหรับผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมโยธาแก่สมาชิก

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 - 16.45 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

 

ในการนี้ ขอเรียนเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 250 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

1. กรอกรายละเอียดผลงาน

2. เตรียมพร้อมสอบ  Geotechnical

3. เตรียมพร้อมสอบ แหล่งน้ำ 

4. เตรียมพร้อมสอบ Construction

5. เตรียมพร้อมสอบ ควบคุมการก่อสร้าง

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 07 มิ.ย. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร