สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม สำหรับผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมโยธแก่สมาชิก

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 - 16.45 น. ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

 

ในการนี้ ขอเรียนเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 250 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือ Call Center  ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

1. กรอกรายละเอียดผลงาน

2. เตรียมพร้อมสอบ  Geotechnical

3. เตรียมพร้อมสอบ แหล่งน้ำ 

4. เตรียมพร้อมสอบ Construction

5. เตรียมพร้อมสอบ ควบคุมการก่อสร้าง

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 30 พ.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร