สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเกาะแก้ว 1 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จังหวัดระยอง (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิศวกรรมให้แก่สมาชิก

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “แนะนำการเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องเกาะแก้ว 1 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จังหวัดระยอง

 

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 120 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือ Call Center  ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

กฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

งานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล

การปรับอากาศ AIR CONDITIONING

กระบวนการบนแผนภูมิไซโครเมตรี Psychrometric Process

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 24 พ.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร