สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง  “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.15 น. ณ  ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และการเตรียมความพร้อมและเสริมความรู้เรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน และการออกแบบระบบไฟฟ้า

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง  “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.15 น. ณ ณ  ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

 

จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 250 คน สนใจลงทะเบียนได้ที่  www.coe.or.th หรือสายด่วน 1303  ภายในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 หรือจนกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเต็ม

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 23 พ.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร