สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เสวนา เรื่อง “20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น” วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานครวิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเอกสารประกอบ

- กำหนดการ


วันที่ : 30 เม.ย. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร