สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องเสม็ด 1 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จ.ระยอง (6 PDU)

                ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกในเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน และการป้องกันฟ้าผ่า

            

               สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง  “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องเสม็ด 1 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ จ.ระยอง (6 PDU)

 

               จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 120 คน สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสาร หมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 หรือจนกว่าจำนวนผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาจะเต็ม

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 14 มี.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร