สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน) การสัมมนา “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต (6 PDU)

                ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกในเรื่องสายไฟฟ้าและการใช้งาน และการป้องกันฟ้าผ่า

            

               สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง  “แนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต (6 PDU)

 

                จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 120 คน สนใจลงทะเบียนได้ที่  www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสาร หมายเลข  0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 14 มี.ค. 2019

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร