COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

การสัมมนาบรรยายวิชาการ เรื่อง “PM 2.5 : การป้องกันและการรับมือและระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น

 

สภาวิศวกรจึงได้จัด บรรยายวิชาการ เรื่อง “PM 2.5 : การป้องกันและการรับมือและระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร รับจำนวนจำกัด 60 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หรือจนกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเต็ม กรุณาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา
1. PM 2.5 ฝุ่นทะลุปอดอันตรายถึงตายจริงไหม

2. การออกแบบระบบกำจัด PM 2.5 อ.วราวุธ

3. การบริหารจัดการน้ำ อ.สุราษฎร์


วันที่ : 11 ต.ค. 2019