สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เลื่อนไม่มีกำหนด) การสัมมนา "การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับเป็น ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (6 PDU)

 

เลื่อนการสัมมนาไม่มีกำหนด

 

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับเป็น ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 100 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 28 พ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร