สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการสัมมนา) เรื่อง “Cathodic Protection” วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (3 PDU)

สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “Cathodic Protection” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้ Cathodic Protection ในการป้องกันหรือลดปัญหาการกัดกร่อนโลหะ และสามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้ ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

 

โดยเปิดรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 คน ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th  หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 และตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยคลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Cathodic Protection” ทั้งนี้ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์  ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 60 คนแล้ว หรือขอยกเลิกการจัดสัมมนาหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 25 คน

 

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการ


วันที่ : 17 พ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร