สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(เอกสารประกอบการสัมมนา) การเขียนแบบอาคารด้วย Building Information Modeling (BIM) วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. (6 PDU)

สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กำหนดจัดการสัมมนา  เรื่อง “การเขียนแบบอาคารด้วย Building Information Modeling (BIM)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้วิศวกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบ Object-based parametric modeling   ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

 

โดยเปิดรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 คน ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th  หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695  หรือ 0-2935-6697 ภายในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 และตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป โดยคลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การเขียนแบบอาคารด้วย Building Information Modeling (BIM)” ทั้งนี้ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ใน   การปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 100 คนแล้ว หรือขอยกเลิกการจัดสัมมนาหากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 50 คน

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 17 พ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร