สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

(ยกเลิก) หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 PDU)

 

ยกเลิกการจัดสัมมนา

 

สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD)  ไปใช้” ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกรมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) ประเภทกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและจำนวนหน่วยความรู้ที่ได้รับในแต่ละประเภทกิจกรรม มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการ


วันที่ : 10 พ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร