สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย ภายใต้โครงการ"ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารประกอบ

- กำหนดการ


วันที่ : 08 พ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร