สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (6 PDU)

                 ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น

               

          สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 200 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th ภายในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 


วันที่ : 19 เม.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร