สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขอเชิญวิศวกรอาสาลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ พังดับเพลิง ตรวจระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรม นายช่างอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ พังดับเพลิง ตรวจระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

กำหนดการ

Poster

 วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
วันที่ : 26 ม.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร