สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1-2 ชั้น 14 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น

 

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับวิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1-2  ชั้น 14 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวน จำกัด 250 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสาร หมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561       

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 


วันที่ : 15 มี.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร