สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การบรรยายวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง” วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสราญรมย์ บี ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ( 6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น

 

สภาวิศวกรจึงได้จัด บรรยายวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง” วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ  ห้องสราญรมย์ บี ชั้น 2 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัดวันละ 100 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ 0-2935-6697 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561    

 


 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 13 มี.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร