สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขอเชิญวิศวกรอาสากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา เพื่อรณรงค์ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และป้องกันอัคคีภัย ภายใต้โครงการ "ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร" วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ


วันที่ : 08 มี.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร