สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสายใจต้านอัคคีภัย" ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี


วันที่ : 26 ก.พ. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร