สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสานลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย" ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเลย

ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสาน เข้าร่วมกิจกรรมวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสานใจต้านอัคคีภัย" ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเลย

 วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
วันที่ : 23 ก.พ. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร