สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขอเชิญวิศวกรอาสาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบอาคาร ภายใต้โครงการ "ประสายใจต้านอัคคีภัย" ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร


วันที่ : 21 ก.พ. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร