สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 16.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน รวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากขึ้น และเพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น

               

สภาวิศวกรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1” วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 150 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th หรือดาวน์โหลดกำหนดการและส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0-2935-6695 หรือ  0-2935-6697 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาได้บนเว็บไซต์ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561   

 

 

 

ขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวน 

ท่านที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่าน facebook live ของเพจสภาวิศวกร ตามวันและเวลาดังกล่าว

www.facebook.com/coethai

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 15 ม.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร