สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การสัมมนา “การแนะนำความรู้เพื่อวิศวกรอาสา” วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ตแอนโฮเทล จ.ขอนแก่น (6 PDU)

ด้วยสภาวิศวกร จัดการสัมมนา “การแนะนำความรู้เพื่อวิศวกรอาสา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับวิศวกรอาสา กรณีเกิดภัยพิบัติควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ตแอนโฮเทล จ.ขอนแก่น

 

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 100 คน 

 

ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  ทั้งนี้ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดหากมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเต็ม 100 คนแล้ว 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 21 พ.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร