สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ” วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ (9 PDU)

ด้วยสภาวิศวกร กำหนดจัดการอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ” ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  เพื่ออบรมและเผยแพร่คู่มือประชาชน และคู่มือช่างต้านแผ่นดินไหว ให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประสบภัยพิบัติ ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไป

 

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 100 คน สนใจติดต่อลงทะเบียน www.coe.or.th ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

เอกสารประกอบ

- กำหนดการจัดสัมมนา


วันที่ : 30 ต.ค. 2018
อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร